úvod                 nabídka                  astrologie                 tarot                  kontakt                  články                  odkazy                 self věštba

 

A přece se točí :0)
Astrologie je přirozený princip odvozování souvislostí založený na podobnosti cyklického pohybu planet s intervaly jevů probíhajících na Zemi

Výchozím bodem v astrologii je nativní horoskop, jinými slovy radix nebo-li horoskop narození, což je mapa polohy planet v době vzniku věci, v okamžiku prvního nádechu živého tvora.

Tato mapa zobrazuje vrozené vlastnosti, co je člověku dáno do života. Zde je každá planeta jako herec na jevišti, zastupuje určité téma nebo osobu v životě člověka.

Každá planeta má v nějakém znamení svůj domov a v nějakém znamení se nalézá. Tím je daná její síla nebo slabost, její vliv na ostatní planety a vlivy jiných planet na ni..
Vytváří aspekty - úhlové vzdálenosti s jinými planetami, čímž jsou naznačeny souvislosti a vztahy, harmonie a konflikty mezi jednotlivými životními oblastmi a osobami.

Mapa oblohy je v souvislosti s ročním oběhem Země kolem Slunce rozdělena na 12 stejných dílků, kterým říkáme znamení. Znamení naznačuje způsob jakým se vliv planet projeví.
Dále je tato mapa rozdělena tentokrát v souvislosti s 24 hodinovým otočením Země kolem své osy a místem narození nerovnoměrně na dalších 12 dílů, kterým říkáme domy.
 

Domy znázorňují jednotlivé životní oblasti jako jsou např. charakter, hmotný svět, kontakty, domov, práce,vztahy a říkají, v jaké oblasti se projeví vliv planet.
Astrologické výroky jsou věty, které se skládají s klíčových slov. Každá planeta a prvek mají svůj seznam slov.
 

Zde planeta zastupuje podmět nebo předmět ve větě znamená tak zvané "co".
Dům ve kterém se nachází zastupuje příslovečné určení místa, tak zvané " kde".
Znamení označuje příslovečné určení způsobu, tzv. " jak ".
Aspekty mezi planetami říkají s kým a proč.
 

 


Samozřejmě jsou další a další způsoby jak polohu planet převádět na slova a věty.
K informacím ze základního horoskopu se vždy přihlíží při posuzování dalšího vývoje v čase ..
Planetami se pak pohybuje podle různých klíčů, např. u progrese, za každý rok života postoupí planety s dalšími prvky horoskopu o vzdálenost, kterou urazí za jeden den.U direkcí se vše posune za každý rok přibližně o jeden stupeň.

Přihlíží se k aspektům, které vytváří planety v posuzovaném čase s polohou planet v horoskopu narození.
Sestavují se horoskopy pro návraty planet do svého výchozího postavení, například solární horoskop se vypočítává pro návrat Slunce a naznačuje hlavní témata daného roku. Podobnou funkci má Lunární horoskop s platností jednoho měsíce atd. Horoskopy můžeme vzájemně překrývat a sledovat jaké aspekty spolu planety vytváří což se používá například v partnerské astrologii. Sestavují se výsledné horoskopy kdy ze dvou sestaví jeden společný, tzv. kompozit. Je mnoho způsobů, jak s horoskopem zacházet.

 

 

nabídka vypracování horoskopů

kontakt

 

 

astrologie - tarot,                        vypracování horoskopů,                 Milan Fošnár 737 278 946,                     www.astro-tarot.cz                    mail: fosnar@astro-tarot.cz,                         Praha    ©  2003